05 06 2011

Ninniler, Ninni oku

Ninniler, Ninni oku |  görsel 1

Ninniler, Ninni oku     NİNNİLER Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati’t Türk‘de “balubalu” diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir. Özellikleri: 1. Sözlü edebiyat ürünlerindendir. 2. Ölçü, kafiye yapısı, mısra sayısı her zaman düzenli değildir. 3. Çoğu zaman tek dörtlükten veya birden fazla dörtlükten oluşabilir. 7,8 veya 9’lu hece ölçüsü ile söylenir. 4. Genellikle mısraların dördü de birbiriyle kafiyelidir. aaaa 5. Dili sadedir. 6. Genelde anonimdirler ama söyleyeni belli olan ninniler de vardır. 7. Genelde “ninni yavrum ninni” “uyusun da büyüsün ninni” gibi kalıplaşmış sözlere yer verilir. 8. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevincini, üzüntülerini anlatır. BEBEĞİM Bebeğim kocaman, onu tutamam. Ninniler söylerim, hiç... Devamı

05 06 2011

Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Resmî İdeoloji

Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Resmî İdeoloji “Her ideoloji, bir kere teessüs ettikten sonra, verili tasavvur teması temeli üzerinde gelişir ve bu temayı zenginleştirir” F. Engels (Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefenin Sonu, Sosyal Yn., s.58) Osmanlı döneminden miras kalan vakanüvîs geleneği T.C.nin resmî ideolojisinin oluşumunda önemli bir yer tutar. Bilindiği gibi vakanüvîsler (tarih yazıcıları) devlet görevlisi olarak dönemin siyasal iktidarının beklentileri doğrultusunda tarihsel olayları kaydetmeyi ve anlatmayı esas alırlardı. Daha sonra bu anlatılanlar tarih olarak bir sonraki nesile kalırdı. T.C.nin tarihi de vakanüvîslere benzer kişilerce siyasal iktidarın konumu ve istekleri doğrultusunda belirli yönelim, inkâr, dayatma ve dokunulmazlıklar üzerinde biçimlendirilmiştir. Güncel sorunlara karşı geliştirilen taktikler daha sonra ilke olarak kutsanmış, tarih bu kutsanmışlık üzerinden kurgulanmıştır. İktisadî, felsefî, siyasî beklentilerin kavramsal olarak açılımı kendi literatürlerinde cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılâpçılık olarak ifade edilirken, tarih bu kavramlar üzerinden açıklanmaya/sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Oysaki bahsedilen ilkelere sahipleniş süreci dikkatli irdelendiğinde, kimisinin konjonktürün zorunlu mitleştirmesiyle, kimisin de o konjonktürde yaşananları bastırma, gizleme, farklı gösterme ihtiyacıyla dönemin öne çıkan kavramlarının iğdiş edilmesiyle oluşturulduğu görülür. Despot bir zaman diliminde duyulan bu ihtiyaçlar esas olarak Komünist, Kürt ve Kızılbaş düşmanlığı üzerine biçimlenen resmî ideolojin çelik zırhlarını kısa sürede örmüştür. Zır... Devamı

05 06 2011

Mesnevi okuyup sigara içen mütesettir kızlar beni neden sevmezle

Mesnevi okuyup sigara içen mütesettir kızlar beni neden sevmezler Erkan? Süleyman Unutmaz     Hâlbuki ben bu halde bile caizim onların hançerlerine Bu halde bile boğulmadım boğdurulmadım Eski tüfeklerden adım geçer de dönüp bakmazlarmış Ateş olsun almazlarmış kırmızısı uçuvermiş dudaklarına İstemedim tek buse ne nazda ne hazda gözüm var Medrese cesetlerine nazır masallarda yıllar önce Sene 99 ben İstanbul acemisi yıllar önce İnmişim trenlerden adım yakama ilikli Mustafa Kutlu’dan çıkmışım vermişim şiirlerimi Talebeyim ama talip değilim ne yeşile ne ala Yalnız şiir kartalların soyundan ama toy bir ağrı Seğirtmedim bir güzele 99 Divan yolu tarihten başını uzatmış bir kuğu yansıması Hava sıcak terim taze İstanbul işte önce güzel sonra güzel sonra manidar Ulan beni buraya alırlar mı telaşıyla Çorlulu Ali’de Ama herkes biliyor sanki şairim ya! Ne demek efendim burası sizler için Buyurun tabi burası beceriksiz İslamcıların hatıralarını dinlendirmesi için Burası gökyüzünün altında no mahrem barış çubukları için Burası postmoderne ayna tutmak için şairler kız ayarlasın için Şööle iç geçirsinler afallatsınlar kendilerinden kaçarken şiirlere tutulanları O zamanlar Kanuni yeni sakal bırakmıştı halk farkında Kanım bir uykuyu köpürtüyor ya nadasa bırakmışım mısralarımı Masalara mekik dokuyan gözlerim bir kıza bir oğlana takıldı Masada “Üç İstanbul”  oğlak yayınları kızda nargile Mesnevi okuyan bir kız mı bilmem Ama benim taşrada okuyan hayallerim ezbere almış bu manzarayı Ben sanki dokunmuşum bilmem kaç sene sonraki serencama Özenti deme Erkan biraz daha fazlası Nargilesiz de olur kabul ama daha da fazlası ... Devamı

12 03 2011

Seçmen listeleri 18 Mart'ta askıya çıkacak!

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziranda yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listelerinin 18 Martta   askıya çıkarılacağını bildirdi. Seçmen listeleri, 31 Martta askıdan indirilecek.   Yüksek Seçim Kurulunun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararında, 12 Haziran Pazar günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirilmesi amaçlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de askıya çıkarılacağı ve 31 Mart Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirileceği belirtildi. Seçmen niteliği taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtlar Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürüldükten sonra yine 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de YSK'nın www.ysk.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecek. Bu ilan 31 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar internet sitesinde kalacak. -"AD, SOYAD, YAŞ, CİNSİYET DÜZELTİMİ..."- YSK kararında Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge de yer aldı. Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi amacıyla seçmene ait verilerdeki değişimi belirleyen; ad, soyad, yaş, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma gibi) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetme veya yeniden kazandığını gösteren bilgiler ile vefat ettiği bilgileri, seçim bölgesi içerisinde veya dışarısında vuku bulan yerleşim yeri değişiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresi, bu süre içerisinde yapılacak itirazları kapsıy... Devamı

12 03 2011

İnternet Alan Adları

İnternet Alan Adları   Yılmaz Ersöz İnternetin yaşamımıza girip, yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan “alan adları” (domain name), yaklaşık 15 yıldır dünyada en çok alınıp satılan sanal metalar arasındadır. Yeni doğan çocuğa ad koyar gibi, bilgisunar (web sitesi) doğduğunda da, oluşan sunucu adreslerine koşut bir alan adı bulunması gereklidir.i Httpii ile başlayan, wwwiii ile süregiden, koyulan adın yeraldığı bölümce ve sorasındaki uzantıiv ile bütünlenen yapı, uluslararası tekbiçim(standart) niteliğindedir. http://www.turkdilidergisi.com gibi. Son eki, iki harften oluşan ülke betimleyicisi de olabilir.v Yaygın olarak kullanılan iki tür internet adresi vardır. Bilgisunar adresi, e-posta adresi. Alan adı, her iki adreste de yeralır. (http://turkdilidergisi.com ve bilgi@turkdilidergisi.com gibi.) “Alt alan adları”(Sub Domain), bir alan adının solunda, nokta ile ayrılmış adres parçalarıdır. Örneğin turkdilidergisi.com için açılacak alt alan adları, video.turkdilidergisi.com, yazilar.turkdilidergisi.com veya haberler.turkdilidergisi.com gibi olabilir. Sunucu barındırma (hosting) hizmet sağlayıcısının olanaklarıyla sınırlı olarak, bir “alan adı”ndan istenildiği denli “alt alan adı” üretilebilir. Alan adlarının belirgin özelliği, dünyada tek (uniquie) olmalarıdır. Bir alan adı, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcı tarafından satın alınmışsavi başkası o adı alamaz ve kullanamaz. www.turkdilidergisi.com ile www.turkdilidergisi.com.tr ve www.turkdilidergisi.de, ilk bakışta benzer gibi görünseler de; elma, armut, kavun benzeri, üç ayrımlı alan adıdırlar. Bu adlardan ilkini satın alabilmek için ödemeyi yetkili bir ABD firmasına, ikincisi için Türkiye'ye, üçüncüsü için ilgili Alman firmasına yap... Devamı